Bestel uw maaltijden snel via de Besteltelefoon: 071 – 341 90 01

Privacy Statement

Petitmenu gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.
Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van de diensten van Petitmenu dan hebben wij gegevens van u nodig.
Die verstrekt u via de telefoon of via de mail. Denk hierbij aan :

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer/mobielnummer
  • E-mailadres

 

Waarom hebben wij u gegevens nodig.

Petitmenu heeft u gegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden.
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden van derden en dus niet verstrekt aan externe partijen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens.

Petitmenu bewaart uw persoonsgegevens tot 5 jaar na beëindiging van de dienstverlening.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te (laten) verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@petitmenu.nl of contact pnemen via telefoonnummer 071 – 34 19001.

 

Beveiliging.

Petitmenu neemt bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons

via telefoonnummer 071 – 34 19001 of via info@petitmenu.nl.

 

Meer informatie.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Petitmenu kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via telefoonnummer 070 – 34 19001 of via info@petitmenu.nl

 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.